Тунел Бургберг в Ерланген е един от най – старите тунели в Германия – завършен през 1844 година, това е първият железопътен тунел в Бавария. Тъй като вече не отговаря на съвременните изисквания е наложително изграждането на втора тръба. Тунелът е част от железопътната връзка между Мюнхен/ Нюрнберг на юг и Берлин на север. Тази връзка – така наречения „Трафик проект за немско обединение 8.1“  е развиван, като част от Трансевропейската мрежа (TEN) свързваща южна Европа със Скандинавия.

Новият Бургберг тунел ще е разположен успоредно на старата тръба. След завършването на новата тръба, старата ще бъде ремонтирана и модернизирана. След приключване на работите ще има четири релсови трасета – по две за всяка посока съответно за регионалните направления и тези за жп трафик на дълги разстояния.

Новият тунел ще бъде прокопан по Новоавстрийски Тунелен Метод /НАТМ/. Геологията на 307 метровия тунел е предизвикателна, поради променящият се характер на състава на скалите. Максималното покритие е 38 метра. Експертите от Евро Алианс Тунели ще прокопаят тръбата и ще направят първичната облицовка на тунела, състояща се от стомана и торкрет. Работите по прокопаването трябва да се извършват с изключителна прецизност поради близкото разстояние между двете тръби, тъй като по старата тръба трафикът няма да бъде прекъснат. Друго предизвикателство ще е малкото пространство на строителната площадка.