На 03.03.2018г. беше пробит тунелът между ВУ (вентилационна уредба/вертикална шахта с размери 380 м2 и дълбочина 17 метра) и МС 6 с дължина 445 метра и напречно сечение от 63 м2.

Прокопаването по т. нар. “Новоавстрийски Тунелен Метод” (НАТМ) протече в извънредно трудни условия с изпреварващ тръбен чадър, най-тежки геоложки и хидрогеоложки условия, както и преминаваня под силно застроена градска среда, под кръстовището при бул. Данаил Николаев и под функциониращата жп линия София – Бургас с шест коловоза. 

Непосредствената близост до река Перловска изправи специалистите на Евро Алианс Тунели пред многобройни предизвикателства, с които те се справиха блестящо.

За пореден път Евро Алианс Тунели и нейните утвърдени специалисти доказаха компетентността си при реализирането на сложни и силно рискови проекти.

Поздравления за колегите и успех в бъдеще!