Евро Алианс се включи в националния конкурс „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016“. Инициативата е част от националната стажантска програма „Оставаме в България“ на Съвета на жените в бизнеса, която е насочена към младите хора в България – студенти в български и чуждестранни учебни заведения, в подкрепа на млади професионалисти и таланти, които искат да реализират потенциала си в България.
„Чрез участието в стажантската програма младите специалисти имат възможност да видят как функционират компаниите на практика, да приложат усвоените теоретични познания и да придобият така необходимият им първоначален опит“, сподели изпълнителният директор на Евро Алианс Катя Попова.
Сайтът на инициативата вече е активен и на него могат да бъдат подавани проекти за участие:
http://internships.womeninbusiness.bg/bg/home
Конкурсът е насочен към ученици от 12 клас с предприемачески дух,  иновативни идеи с висок потенциал за реализация и полезен ефект за бизнес сектора и обществото.