1991

Първа група от служители и мениджъри започват обучение по Нов австрийски тунелен метод (НАТМ) в Инсбрук, Австрия и Мюнхен, Германия.

1993

Регистриране на Адвал АД в България с предмет на дейност тунелно строителство.
Дружеството е с австрийско участие и започва дейност главно в Германия.

1999

Придобиване на Стройинжект АД с предмет на дейност геотехническо строителство.
Дружеството е с косвено италианско и австрийско участие, чрез акционера „Рускала Хафи” АД.

2001

Основаване на дружество СБ Инженеринг АД, специализирано в стоманобетонови работи.

2003

Изкупуване на италианското участие в Стройинжект АД от Адвал АД.
Влизане в строителния пазар в Испания.
Отделяне на дружество ТКМ – тунели, конструкции, метали АД от СБ Инженеринг АД.

2005

Изкупуване на австрийското участие в Адвал АД и в Стройинжект АД от българския акционер.

2007

Оформяне на нова организационна структура и стартиране подготовка за IPO.
(чакащ план)

2008

Регистрация на Евро Алианс Холдинг АД.
Преименуване на дружеството ТКМ – тунели, конструкции, метали АД на
Евро Алианс Инженеринг АД.
Регистрация на представителство в Румъния.

2009

Учредяване на дружество в Македония – Евро Алианс Македония ООД.
Първи обекти в Гърция – Тунел Т2 и Тунел Амбелия.

2011

Компанията навлиза на строителният пазар в Сърбия и регистрация на дъщерното дружество Евро Алианс Сърбия.

2012

Компанията навлиза на строителния пазар във Финландия.
Първият проект е пътен тунел Колсила, Хамина.

2013

Евро Алианс Тунели АД подписва договор с Коридори Сърбия за изграждането на два двутръбни тунела част от магистрала Е 75 /част от Пан – Европейски – Коридор Х/.
Голяма промяна на имена на компании от групата на Евро Алианс Инженеринг.
Адвал АД се променя на Евро Алианс Тунели АД, Стройинжект АД се променя на Евро Алианс Геотехника АД, СБ Инженеринг се променя на Евро Алианс Кънстракшън АД.

2014

Евро Алианс Инженеринг е първата компания в Българската история, която достига 100 километра изградени тунели.  
Видео >>

2016

Евро Алианс отпразнува 25 годишен юбилей.  
Видео >>

2019

Евро Алианс отпразнува 28 годишен юбилей.