КАРИЕРИ / Технически ръководител

"Евро Алианс Инженеринг" набира за свой обект служител на длъжност:
Технически ръководител

Задължения:
- Планира, организира, контролира и ръководи дейностите на сторителния обект;
- Отговаря за обезпечаването на обекта с необходимите ресурси – материали, механизация, човешки;
- Активно комуникира със свързаните отдели и колеги, възложители, надзор, подизпълнители;
- Следи за спазването на правилата за работа на строителния обек;
- Следи за изпълнението на строителните графици в съответствие с утвърдените такива;
- Отговаря за цялата техническа документация за обекта;
- Обобщава производствените резултати и изготвя различни справки за нуждите на колегите и Ръководството.

Изисквания:
- Висше техническо или инженерно образование;
- Релевантен опит – 5 год.;
- Отлично познаване на законовата и подзаконова уредба в сферата на строителството;
- Отлични компютър умения;
- Шофьорска книжка – активен шофьор.

Фирмата предлага:
- Трудов договор и пълни осигуровки;
- Конкурентно възнаграждение;
- Възможност за реализация в една от най-бързо развиващите се компании в България.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография. Документите си можете да депозирате и лично в базата на Дружеството на адрес: бул. "Цариградско шосе" 170 (след магазина на Инфинити), да ги изпратите чрез Български пощи или куриер на адрес: 1113 София, ул. Александър Жендов 6, етаж 6, или да ги изпратите по електронна поща на адрес – jobs@eae.bg.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.