КАРИЕРИ / Специалист ПТО

"Евро Алианс Инженеринг" набира за обектите си в страната и чужбина служители на длъжност:
Специалист ПТО

Задължения
-    Контролира сроковете, качеството и количеството на изпълнение на СМР на даден обект;
-    Планира необходимите материали, финансови и човешки ресурси според видовете строителна работа, изготвя и актуализира графици;
-    Изготвя договори с подизпълнители и доставчици;
-    Отчита извършените работи на обекта и изготвя месечни отчети;
-    При необходимост изготвя ценови анализи;
-    Оказва съдействие на колегите в отдела при необходимост.

Изисквания
-    Висше образование – дипломиран строителен инженер с опит минимум 3 години;
-    Познаване на законовите и подзаконови разпоредби в областта на строителството;
-    Компютърна грамотност и работа със специализиран софтуер – MS Project и Building Manager;
-    Много добри организационни и комуникативни умения;
-    Работно ниво на английски език;

Фирмата предлага
-    Трудов договор и пълни осигуровки;
-    Стимулиращо възнаграждение;
-    Постоянна и дългосрочна работа.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография,  чрез Български пощи или куриер на адрес: 1113 София, ул. Александър Жендов 6, етаж 6, или да ги изпратите по електронна поща на адрес – jobs@eae.bg.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.