КАРИЕРИ / Шлосер

"Евро Алианс Инженеринг" набира за обектите си служители на длъжност:
Шлосер

Задължения
-    Извършва пълно техническо обслужване на машините и съоръженията;
-    Осъществява текущи ремонтни дейности по тунелните машини и оборудване;
-    Определя степените на износване и годността на детайлите и възлите;
-    Извършва и други дейности свързани с успешната и надеждна работа на бригадата.

 
Изисквания
-    Минимум 3 година професионален опит;
-    Опит в тунелното или пътно строителство – задължително изискване;
-    Средно образование.

Фирмата предлага
-    Трудов договор и пълни осигуровки;
-    Стимулиращо възнаграждение;
-    Постоянна и дългосрочна работа.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография. Документите си можете да депозирате и лично в базата на Дружеството на адрес: бул. "Цариградско шосе" 170 (след магазина на Инфинити), да ги изпратите чрез Български пощи или куриер на адрес: 1113 София, ул. Александър Жендов 6, етаж 6, или да ги изпратите по електронна поща на адрес – jobs@eae.bg.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.