КАРИЕРИ / Помощник технически ръководител

"Евро Алианс Инженеринг" набира за свой обект служител на длъжност:
Помощник технически ръководител

Задължения:
- Подпомага Техническия ръководител при организацията и контрола на строителните дейности;
- Следи за изпълнението на строителните дейности в съответствие с утвърдените графици;
- Активно комуникира със свързаните отдели и колеги;
- Следи за спазването на правилата за работа на строителния обект;
- Подпомага Техническия ръководител при съхраняването на документацията и изготвянето на справки и отчети.

Изисквания:
- Висше техническо или инженерно образование;
- Релевантен опит – 1 год.;
- Отлично познаване на законовата и подзаконова уредба в сферата на строителството;
- Отлични компютър умения;
- Шофьорска книжка – активен шофьор.

Фирмата предлага:
- Трудов договор и пълни осигуровки;
- Конкурентно възнаграждение;
- Възможност за реализация в една от най-бързо развиващите се компании в България.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография. Документите си можете да депозирате и лично в базата на Дружеството на адрес: бул. "Цариградско шосе" 170 (след магазина на Инфинити), да ги изпратите чрез Български пощи или куриер на адрес: 1113 София, ул. Александър Жендов 6, етаж 6, или да ги изпратите по електронна поща на адрес – jobs@eae.bg.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.