Новини

Дата

27.02.2017

Евро Алианс с престижна национална награда за безопасност и здраве при работа

Отличието беше връчено за поредна година на три от дружествата на компанията

Три от дружествата, част от икономическата група на Евро Алианс, взеха отличия в „Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа за 2016“. Седмото издание на конкурса се организира от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към Министерство на труда и социалната политика. Целта на инициативата е да се отличат примери за отлични практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в страната и да се насърчат дейностите, свързани с превенцията и контрола на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.
За прилагането на най-добрите практики от страна на бизнеса и насърчаването на дейностите, свързани с превенцията и контрола на рисковете на работното място, първа награда беше връчена на „Евро Алианс Геотехника“ АД. Отличието е в категория 50 заети лица.
„Тази награда означава изключително много, защото служителите са най-важният актив за дружеството и гарантирането на тяхното здраве и безопасност е основен приоритет за компанията. Ето защо добрите практики за намаляване на риска от злополуки са част от политиката на дружеството. Те включват осигуряване на най-модерно оборудване, наемане на висококвалифицирани специалисти по ЗБУТ, предоставяне на лични предпазни средства на работниците и осигуряване на постоянен и ефективен контрол върху спазването на правилата за безопасност“, сподели заместник- изпълнителният директор на Евро Алианс Геотехника инж. Петър Терзийски. „Като особено свое постижение екипът ни приема и извършването на оценката на риска с едновременното участие на служителите, инженерния състав, оперативния и висш мениджмънт“, допълни той. По думите на инж. Терзийски тази оценка обхваща работните процеси, оборудването, работните места, организацията на труда, сградите и помещенията, материалите и готовия продукт.
Второто място за компанията беше присъдено на „Евро Алианс Кънстракшън“. То е в категория до 250 заети лица и беше връчено на Димитър Ризов, директор „Производство“ на дружеството, който сподели, че наградата е преди всичко висока оценка за цялостната дейност на дружеството при осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. „Тя е символ на постоянните усилия на всички наши колеги и признание, че инвестициите в тази посока ще оказват своето положително влияние не само сега, но и в бъдеще“, допълни в заключение той.
„Евро Алианс Инженеринг“ АД беше отличена с трето място в категория над 250 заети лица. Високата оценка е за реални резултати и устойчиви постижения на дружеството при подобряване благосъстоянието на служителите в сферата на строителството и инженеринга. Наградата беше връчена на Любомир Стоянов, ръководител отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“ на дружеството, а класацията е на база обективни показатели като ниво на трудов травматизъм и професионални заболявания, размер на инвестициите, иновации и организация в предприятието.
„Радвам се, че усилията, които Евро Алианс Инженеринг полага по отношение на своите служители са оценени от Центъра за безопасност и здраве при работа, Главната инспекция по труда и уважаемото жури“, сподели по време на награждаването Любомир Стоянов, ръководител отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“ на дружеството. „Като компания, която вярва в социално отговорния модел на управление, ние осъзнаваме, че стандартите за осигуряване на здравословна работна среда и усилията за намаляване на трудовите злополуки са част от доброволната политика за нашето устойчиво развитие. Важен приоритет за дружеството е също спазването на националното законодателство в тази посока, европейските и международни директиви и стандарти“, допълни той.
Победителите в конкурса бяха определени от жури, съставено от изявени български и международни професионалисти в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
На събитието присъстваха представители на висшите държавни институции, клубовете по безопасност и здраве при работа, службите по трудова медицина, както и гости от балканските, европейски и международни организации в областта.

 

Всички новини

Още новини