КАРИЕРИ / Главен Счетоводител


"Евро Алианс Инженеринг" търси служител за длъжност:
Главен Счетоводител

Задължения:

- Организира, управлява и контролира цялостната счетоводната дейност и финансови политики на компанията;
- Организира и управлява работата на счетоводния екип;
- Организира и контролира отчитането и плащането на данъци, такси и застраховки;
- Следи за промени в законодателството и отговаря за произтичащите от това задължения и дейности;
- Участва в разработването и внедряването на новости във финансово-счетоводната сфера;
- Изготвяне на месечни справки, междинни и годишни финансови отчети, консолидирани отчети, анализи по искане на ръководството;
- Участва в разработването на вътрешни правила за контрол, счетоводна и финансова политики.

Изисквания:

- Висше икономическо образование – Счетоводство или Финанси;
- Минимум 5 години опит на подобна позиция;
- Отлично познаване на българското данъчно, трудово и социално законодателство;
- Отлично познаване на ЗМДТ, ЗКПО, ДОПК, ЗДДС, СИДДО и други нормативни документи;
- Отлично познаване на МСС и опит в прилагането им;
- Висока степен на комуникативност, организираност и инициативност;
- Умения за работа с програмен продукт WorkFlow ще се считат за предимство.

Фирмата предлага:

- Възможност да се присъедините към една от най-големите и бързо развиващите се български компании;
- Трудов договор и пълни осигуровки;
- Атрактивно и конкурентно възнаграждение;
- Самостоятелност при вземане на оперативни решения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография,  чрез Български пощи или куриер на адрес: 1113 София, ул. Александър Жендов 6, етаж 6, или да ги изпратите по електронна поща на адрес – jobs@eae.bg.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.

Месторабота: гр. София