КАРИЕРИ / Геолог

"Евро Алианс Инженеринг" набира за обектите си в Сърбия служител на длъжност: Геолог

Задължения
-    Изготвяне на геоложки профили;
-    Изготвяне на картировъчни карти и картировъчни профили;
-    Изготвяне на геоложки становища за обектите;
-    Извършване на напречни геоложки разрези;
-    Изготвяне на цялостната геоложка документация за обектите;
-    Оценка и категоризация на реалните геоложки условия на обектите.

Изисквания
-    Висше образование – магистър;
-    Професионален опит – минимум 3г.;
-    Отлични умения за работа с топографски и геоложки карти, планове и чертежи;
-    Отлично познаване на нормативната база;
-    Отлична компютърна грамотност, работа с AutoCad ще се счита за сериозно предимство.

Фирмата предлага
-    Трудов договор и пълни осигуровки;
-    Стимулиращо възнаграждение;
-    Постоянна и дългосрочна работа.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография. Документите си можете да депозирате и лично в базата на Дружеството на адрес: бул. "Цариградско шосе" 170 (след магазина на Инфинити), да ги изпратите чрез Български пощи или куриер на адрес: 1113 София, ул. Александър Жендов 6, етаж 6, или да ги изпратите по електронна поща на адрес – jobs@eae.bg.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.