КАРИЕРИ / Фадромист

"Евро Алианс Инженеринг" набира за обектите си служители на длъжност:
Фадромист

Задължения
-    Извършва изкопно-насипните дейности по обектите;
-    Извършва товаро-разтоварните дейности по обектите;
-    Отговаря за доброто техническо състояние и изправността на поведената му машина;
-    Извършва спомагателни дейности по работата на обекта.
 
Изисквания
-    Средно образование;
-    Свидетелство за управление на ПСМ;
-    Минимум 1 година професионален опит.

Фирмата предлага
-    Трудов договор и пълни осигуровки;
-    Стимулиращо възнаграждение;
-    Постоянна и дългосрочна работа.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография. Документите си можете да депозирате и лично в базата на Дружеството на адрес: бул. "Цариградско шосе" 170 (след магазина на Инфинити), да ги изпратите чрез Български пощи или куриер на адрес: 1113 София, ул. Александър Жендов 6, етаж 6, или да ги изпратите по електронна поща на адрес – jobs@eae.bg.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.