Дружества / Евро Алианс Транспорт

Евро Алианс Транспорт е транспортна и логистична компания, специализарана в изкопи и извозване на строителни отпадъци от строителни обекти.

Дружеството притежава специализирано оборудване багери, товарачи, самосвали и ремаркета за извънгабаритни товари.

Евро Алианс Транспорт разширява обхвата на дейностите си включително и в международно транспорт и логистика, почистване на терени и строителни обекти, изкопаване на канали, дренажи, изкопи, обратни насипи, доставка на пясък, филц, инертни материали.

Разнородните транспортни дейности на дружеството се ръководят от високо квалифицирани специалисти.

Дейности:

  • Изкопни дейности и извозване на специални и масови строителни изкопи.
  • Вътрешен и междуанроден транспорт и логистика.