КАРИЕРИ / Ел. Техник

Ел. Техник
Задължения
- Участва в ремонтните дейности на тежкотоварните машини, транспортните средства и съоръженията;
- Осъществява контрол по експлоатацията на машините и съоръженията;
- Определя степените на износване и годността на детайлите и възлите;
- Изгражда и поддържа ел. мрежите в тунела;
- Отстранява възникнали аварии по инсталациите;
 
Изисквания
- Минимум 2 година професионален опит;
- Средно-специално образование;

Фирмата предлага
- Трудов договор и пълни осигуровки;
- Стимулиращо възнаграждение;
- Постоянна и дългосрочна работа.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография. Документите си можете да депозирате и лично в базата на Дружеството на адрес: бул. "Цариградско шосе" 170 (след магазина на Инфинити), да ги изпратите чрез Български пощи или куриер на адрес: 1113 София, ул. Александър Жендов 6, етаж 6, или да ги изпратите по електронна поща на адрес – jobs@eae.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.