КАРИЕРИ / Автомонтьор

Автомонтьор

Задължения
-    Извършва ремонтните дейности по ходовата част на автомобили, камиони, ремаркета и строителните машини;
-    Извършва ремонтни дейности по ДВГ;
-    Отстранява възникнали аварии;
-    Осъществява контрол по експлоатацията на машините и съоръженията;
-    Извършва ремонтните дейности, за които е компетентен, по време на месечните командировки.
 
Изисквания
-    Минимум 2 години професионален опит;
-    Средно-специално образование;
-    Готовност за чести командировки в страната и чужбина;
-    Умения и опит в компютърната диагностика ще се считат за предимство.

Фирмата предлага
-    Трудов договор и пълни осигуровки;
-    Стимулиращо възнаграждение;
-    Постоянна и дългосрочна работа.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална автобиография. Документите си можете да депозирате и лично в базата на Дружеството на адрес: бул. "Цариградско шосе" 170 (след магазина на Инфинити), да ги изпратите чрез Български пощи или куриер на адрес: 1113 София, ул. Александър Жендов 6, етаж 6, или да ги изпратите по електронна поща на адрес – jobs@eae.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.
 

Можете да входирате документите си лично в централния офис на Компанията - отдел „Човешки ресурси”, да ги изпратите чрез Български пощи в централният ни офис или да ги изпратите по електронна поща на адрес – jobs@eae.bg