Евро Алианс Транспорт ООД е дружеството в икономическата група специализарано в изкопи и извозване на строителни отпадъци от строителни обекти.
Дружеството притежава специализирано оборудване багери, товарачи, самосвали и ремаркета за извънгабаритни товари.

 Дейности:

  • Изкопни дейности и извозване на специални и масови строителни изкопи
  • Вътрешен и международен транспорт и логистика