Строителните изкопи се получават чрез изкопаване на почвата и обхващат при конструкции с мазета подземните етажи на затворения начин на строителство. Това съдържа всички елементи като стени, дъна, укрепване и задържане на вода. Строителните изкопи се получават чрез изкопаване на почвата и обхващат при конструкции с мазета подземните етажи на затворения начин на строителство. Това съдържа всички елементи като стени, дъна, укрепване и задържане на вода. Ако нивото на подпочвените води се намира над най-ниската точка на строителния изкоп (дъното на изкопа), те трябва да бъдат понижени. Това става с помощта на така нареченото водопонижение чрез кладенци. Допълнителна възможност е бетонирането на дъното на изкопа във форма на една уплътняваща бетонна плоча от водонепропусклив бетон.