Шпунтовите стени могат да се пресоват, да се вкарат чрез вибрации или чрез набиване в земята при съответствие с локалните земни дадености. Освен това те могат да се монтират, например като плътна стена, в изкопани в земята шлицове. Шпунтовите стени могат да се пресоват, да се вкарат чрез вибрации или чрез набиване в земята при съответствие с локалните земни дадености. Освен това те могат да се монтират, например като плътна стена, в изкопани в земята шлицове. Тъй като шпунтовите стени се изграждат като прегради, които не пропускат вода, е възможно, при съединяването им със свързан почвен слой или изкуствено плътно дъно, да не се налага понижаване нивото на подпочвените води с големи площи.