Шлицовите стени се формират от излети един до друг в почвата стоманобетонови шлицови елементи. Така получената стена може да изпълнява носещи, укрепителни и противофилтрационни функции, което обуславя и областта на тяхното приложение. Най-често шлицовите стени се изполват за укрепване на изкопи в градски условия. Шлицовите стени поемат със своята статична функция земния и водния натиск и ги пренасочват в земята, чрез анкерното укрепление или чрез земното съпротивление в долната си част. Най-напред се прави изкоп, в който се изграждат водещи бордюри. Те представляват един вид шаблон за шлицовата стена и определят формата на строителния изкоп. Овен това, те осигуряват направление на грайфера и стабилизират горната зона на по-късния шлиц, при което поемат земното налягане в горния му ръб. Шлицовата стена се изгражда по ламелен (лентовиден) начин. В хода на шлицоването се вкарва суспензия, по принцип бентонитна, която укрепя почвата чрез хидравличното си налягане. С напредващото изкопаване и в следствие от загуба на суспензия в прилежащата почва е необходимо постоянното и допълване. След достигането на необходимата шлицовъчна дълбочина се поставя арматурният пакет и ламелата се бетонира по контактор метода. 

Този метод третира изпълнението на шлицова стена със специална шлицова машина.