Изграждането чрез пилоти е един от най-старите методи. Той се прилага при мека или водонаситена строителна почва или при тесни строителни площадки. Пилотите се различават според вида на изграждането , разполагането им и според метода.

При изграждането им те се разграничават на единични, тангиращи и врязани/засечени/ пилоти. 
 
Армопакетите предварително се изготвят и монтират в цялата си дължина или на части, след което се бетонират в сондажния отвор. Врязаните пилоти се редуват през един – армиран – неармиран.