Тази система използва серия от кладенци, свързани в общо всмукателен колектор. Много единични кладенци може да бъдат свързани само към една помпа (обикновено разположена в всмукателния колектор). Този тип системи работят добре в силно разнородни почви и в плитко залягащи водоносни пластове, където водното ниво е понижено непосредствено до водонепропусклив пласт.