Същността на „новия австрийски метод” за изграждане на тунели се изразява в превръщането на земните маси чрез подходящи крепежни средства от натоварваща съоръжението среда в носещ елемент от него.
 
Тунелът се прокопава обикновено в пълен профил, но може да се изпълни и на части. Основното в случая е чрез вграждане на деформируем крепеж – анкери, стоманени дъгови рамки и пръскан бетон – да се предизвика оформянето на облекчителен свод в масива, който го превръща в носещ елемент, заместващ облицовката. Новото стабилно равновесие се установява по затихване на радиалните деформации на изкопа, измерени на място.
 
Методът се прилага при  масиви с произволна здравина при достатъчно тунелно покритие за оформяне на облекчителния свод и при тунели с произволен размер на напречното сечение.