Фундаменталната концепция на почвеното укрепване чрез почвени пирони се състои от укрепване на почвата чрез пасивни набивания на пирони, на близко разстояние, за да се създаде на място кохерентна конструкция и по този начин да се увеличи цялостната якост на срязване на почвата и да се ограничат разместванията. Основната идея се състои в предаване на устойчиви сили на опън, генерирани от набиванията в почвата чрез триене, създадено в повърхностите. 

 
Самопробивните IBO анкери са успешно използвани за анкериране в слаби почви, кохерентни и некохерентни почви, и в случай на нестабилни сондажи.