Фундаменталната концепция на почвеното укрепване чрез почвени пирони се състои от укрепване на почвата чрез пасивни набивания на пирони, на близко разстояние, за да се създаде на място кохерентна конструкция и по този начин да се увеличи цялостната якост на срязване на почвата и да се ограничат разместванията. Основната идея се състои в предаване на устойчиви сили на опън, генерирани от набиванията в почвата чрез триене, създадено в повърхностите.
 
Самопробивните IBO анкери са успешно използвани за анкериране в  слаби почви, кохерентни и некохерентни почви, и в случай на нестабилни сондажи.
 

Основните приложения са:

  • Прокарване на тунели
  • Укрепване със скални болтове
  • Анкериране на забоя
  • Укрепване пред тунелния забой- шпилки
  • Пилот с уширение на петата
  • Тунелни портали, траншеи, и зони с прилагане на открит способ на строителство

Специални дейности

  • Укрепване на изкопи, язовири и откоси с инжекционни анкери
  • Анкериране на подпорни стени и шумови бариери
  • Пилотни фундаменти и контрол за тяхното поддържане във вода – инжекционни пилоти /микропилоти/

Укрепителни лавинни конструкции

  • Анкериране на лавинни бариери
Самопробивните  анкери се монтират със сондажно оборудване с въздушно задвижвани или хидравлично ротационни удари, като се използва сондажно промиване, подходящо за специфичните почвени условия.